Corona Update

22 oktober 20

De woon- en zorghuizen van Vulpia voeren een aantal wijzigingen door n.a.v. de verstrenging van de coronamaatregelen die sinds maandag 19 oktober van kracht zijn.We blijven alert en voorzichtig, want als het virus eenmaal in een woon- en zorghuis is binnengedrongen, kan het zich zeer snel verspreiden. We blijven dus alles in het werk stellen om dit te voorkomen en tegelijkertijd het precaire evenwicht tussen welzijn, veiligheid en gezondheid te bewaren en bewaken.

Bezoek

Onze huizen zijn en blijven open voor bezoek. Elk huis heeft haar eigen bezoekregeling (steeds in lijn met de richtlijnen van de verschillende overheden én de situatie in het huis zelf). De cafetariawerking is echter wel (tijdelijk) opgeschort.

Onze activiteiten

In onze huizen gaan we zoveel mogelijk door met de interne activiteiten, vooral ook omdat die voor de zorg, de beleving het welzijn van onze bewoners zo belangrijk zijn.
Sommige activiteiten worden in aangepaste vorm aangeboden en vaak worden er specifieke coronamaatregelen getroffen. Diensten zoals, pedicure en kapper blijven mogelijk. Voor alle dienstverleners geldt uiteraard ook dat ze zich aan de richtlijnen houden.

Testing

De richtlijnen m.b.t. testing zijn sinds 21 oktober ook aangepast, voor de Vulpia huizen wijzigt er echter niets. Bewoners en personeelsleden met symptomen worden nog steeds prioritair getest. Dit geldt ook voor het testen van hoogrisicocontacten binnen een huis naar aanleiding van één besmette bewoner of medewerker, ook als het gaat om asymptomatische bewoners of medewerkers.

Onze medewerkers vragen uw engagement

Onze medewerkers zetten zich met hart, hoofd en ziel in voor onze bewoners. Nog meer dan voorheen zijn het beschermengelen die werkelijk alles op alles zetten om onze bewoners te behoeden voor besmetting. Gezien de huidige evolutie in onze samenleving, geen eenvoudige opdracht. Deze evolutie heeft immers direct impact op de situatie in elk van onze huizen. Onze medewerkers vragen daarom aan elke bezoeker een oprecht engagement om de richtlijnen strikt te volgen. Corona ontziet niemand.

Vrijwilligers

We willen graag terug beroep doen op vrijwilligers. Ze zijn van onschatbare waarde gebleken bij het begin van de Coronacrisis in maart. Surf even naar https://jobs.vulpia.be/vrijwilligers.php?lang=nl voor meer info.

Extra info ?

De situatie in elk van onze huizen kan anders zijn. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrieven van onze huizen, op de lokale facebookpagina’s of via het info-nummer van elk huis.

Facebook