Corona update: testing woonzorgcentra

09 april 20

De overheid heeft beslist om, zeer terecht, meer aandacht te besteden aan het testen van COVID-19 in de woonzorgcentra.  Deze testen moeten een duidelijker beeld scheppen van de verspreiding van het virus zodat er gerichte maatregelen kunnen genomen worden. Op dit moment is er reeds testcapaciteit voorzien, maar deze is echter beperkt. De maatregel die nu wordt genomen, is een stap in de goede richting en komt tegemoet aan de vraag die wij al geruime tijd stellen, nl het opdrijven van de capaciteit.

We zijn ons bewust dat testing belangrijk is om op een gerichte manier te anticiperen en te reageren in onze huizen. De focus binnen Vulpia ligt, sinds het begin van de COVID-19 problematiek volledig op het nauw monitoren en opvolgen van de situatie in elk van onze woonzorgcentra. Zo kunnen we adequaat ingrijpen. De bescherming van onze bewoners én onze medewerkers is immers het enige wat telt. Uiteraard volgen we hierbij strikt de richtlijnen van de overheid.

Extra testkits zijn een stap in de goede richting. We hopen dat de capaciteit snel wordt uitgebreid en dit in het belang van onze bewoners en werknemers

Facebook