Corona Update

28 oktober 20

N.a.v. de persconferentie van de Vlaamse regering over de aanpassingen van de coronamaatregelen in Vlaanderen, herhalen we nog even de belangrijkste maatregelen die nu al van kracht zijn. Binnenkort komen er nog enkele bij.

Sinds  20 oktober zijn de volgende afspraken al van kracht in de woon- en zorghuizen van Vulpia :

  • 1 vast knuffelcontact.
  • Bezoek liefst in open lucht of in een speciaal daartoe voorziene ruimte. Kamerbezoek blijft wel mogelijk, maar zal eerder uitzonderlijk zijn. Dit kan dus van huis tot huis verschillend zijn.
  • Het verlaten van het domein van het woon- en zorghuis is mogelijk, wanneer:  
    • De lokale, gemeentelijke situatie oké is.
    • Er onderling overleg is geweest met het woonzorgcentrum.
    • Men zich bewust is van het belang van het volgen van alle geldende Corona regels en ze consequent toepast.

Vanaf 30 oktober zal het ook mogelijk zijn om

  • 1 extra contact per twee weken te verwelkomen.

De situatie in elk van onze huizen kan anders zijn. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrieven van onze huizen, op de lokale facebookpagina’s of via het info-nummer van elk huis.

(*) dit kan enkel in huizen waar er capaciteit is

Facebook