Communicatie coronavirus

03 maart 20

Het Coronavirus (COVID-2019) heeft zich verspreid in verschillende Europese landen en nu ook in ons land. Dit was verwacht en onvermijdelijk. Er is echter geen reden tot ongerustheid.

Wat kunt u zelf doen ?

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:
 Was uw handen regelmatig
 Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen
 Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten
en niezen)
 Vraag aan zieke familieleden om niet op bezoek te komen

Vulpia is voorbereid

Bij Vulpia zijn we zeer waakzaam in verband met mogelijke besmetting met het virus, we zijn steeds voorbereid op het voorkomen van infecties zoals
coronavirus COVID-19 of andere infecties.


Waar kan u terecht indien u vragen hebt voor uzelf of over een familielid?
 Spreek onze medewerkers aan, zij kunnen u zeer goed informeren over hoe welke preventieve maatregelen u zelf kan nemen en welke maatregelen er in het woonzorgcentrum worden
genomen.
 Neem gerust telefonisch contact op met het woonzorgcentrum
 U kunt ook altijd bij uw huisarts terecht voor informatie.

Tenslotte vindt u eveneens meer informatie terug op de website van de overheid www.info-coronavirus.be of telefonisch op het nr 0800/14689.

Facebook