Vulpia bevestigt huidig bezoekersverbod en vraagt uitstel van de maatregel

16 april 20

De nationale veiligheidsraad besliste gisteren dat, onder strikte voorwaarden, bewoners van woonzorgcentra bezoek mogen ontvangen.

Vulpia heeft beslist om deze maatregel op dit momentniet te volgen en vraagt uitstel van deze maatregel.

De voorbije weken hebben we werkelijk alles in het werk gesteld om onze bewoners te beschermen en zo een verdere verspreiding van het virus te voorkomen.De veiligheid en bescherming van onze bewoners en medewerkers staat voorop. We hoeden ons voor maatregelen die een onnodig risico met zich mee zouden meebrengen. Nu bezoek toelaten zou de inspanningen én opofferingen die onze bewoners, medewerkers én familie hebben moet doen de voorbije weken potentieel teniet kunnen doen.

Uiteraard zijn we ons zeer bewust van de impact die de isolatie van de voorbije weken op onze bewoners en familie heeft. De nood aan contact  is onmiskenbaar sterk aanwezig.We blijven  ons dan ook volledig inzetten op alternatieve initiatieven (videobellen, “raammomenten”,…) om het  contact  tussen onze bewoners en familie te stimuleren.

Onze focus blijft echter het zoeken naar een goed evenwicht tussen bescherming, veiligheid en zorg van onze bewoners en hun welzijn.

De huidige maatregel is genomen met de beste intenties, maar komt te vroeg. We rekenen op het begrip van eenieder met een warm hart voor onze bewoners en medewerkers voor onze beslissing.

Facebook