VULPIA BEREIDT ZICH VOOR OP BEZOEKREGELING VANAF 18 MEI

08 mei 20

De Vlaamse Taskforce Zorg keurde recent de richtlijnen goed die, ten vroegste, vanaf 18 mei opnieuw bezoek mogelijk maken in onze woonzorgcentra.

Gezien de situatie in onze huizen gunstig evolueert, heeft Vulpia beslist om deze richtlijnen te volgen. Eindelijk wat positief nieuws!

We treffen momenteel de nodige maatregelen om de bezoeken op een veilige en menselijke manier te laten verlopen. Uiteraard respecteren we hier volledig de richtlijnen en zorgen we ervoor dat we aan de basisvoorwaarden voldoen. In onze voorbereiding zetten we ook volledig in op het creëren van een gezellig kader en zijn we ons zeer bewust van het  bijzondere karakter van dit eerste bezoek sinds de uitbraak van de Corona-crisis.

Wat zijn de basisvoorwaarden om vanaf 18 mei bezoek te mogen ontvangen?

 • Er moet voldoende personeel zijn om naast het bezoek de dagelijkse zorg en ondersteuning te waarborgen.
 • Er wordt voorlopig maximum 1 bezoeker per bewoner toegelaten.
 • Onze bewoner moet akkoord gaan met het bezoek.
 • De COVID-besmetting  is onder controle.
 • Het noodzakelijke beschermingsmateriaal moet voldoende aanwezig zijn.
 • Iedereen respecteert maximaal de social distancing.
 • Het bezoek gebeurt enkel op afspraak.
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als de  bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en in de afgelopen 14 dagen niet positief testten. 
 • In principe is er geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) Covid-besmetting.
 • Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in een apart daartoe voorziene ruimte of open lucht. De ruimten worden na het bezoek gedesinfecteerd.  
 • Een correcte handhygiëne is verplicht. Als bezoeker wast u voor en na het bezoek uw handen. Hiervoor zijn de nodige middelen voorzien.
 • Al onze personeelsleden die het bezoek begeleiden dragen een chirurgisch mondmasker. 
 • Ook onze bewoners dragen zoveel als mogelijk een chirurgisch mondmasker. 
 • Als bezoeker draagt u een mondmasker dat u zelf meebrengt (stoffen of chirurgisch).  
 • Elk bezoek wordt geregistreerd (met aandacht voor de privacyregels).
 • De bewoners kunnen voorlopig niet zelf elders op bezoek gaan. 

Bovenstaande kan echter ook betekenen dat niet elk huis van Vulpia al op 18 mei bezoek zal kunnen ontvangen. Het risico zo laag mogelijk houden en onze bewoners beschermen tegen het virus, blijft immers onze belangrijkste drijfveer. Dat betekent dat we zeer omzichtig tewerk gaan en bezoek kunnen laten doorgaan wanneer we absoluut zeker zijn dat er aan de basisvoorwaarden kan voldaan worden.

We rekenen op uw begrip hiervoor.

Facebook