Verruiming van de bezoekregeling in onze huizen

17 juni 20

De versoepeling van de bezoekregeling in onze huizen verloopt zoals we voorzien hebben. Uiteraard zullen sommingen onder u de mogelijkheden tijdens een bezoek graag sneller zien evolueren. Anderen zijn dan weer opgelucht en tevreden over onze aanpak. Het stap voor stap verruimen van de bezoekregeling is een zeer bewuste aanpak. De veiligheid van onze bewoners staat immers steeds voorop. Elk huis heeft haar eigen bezoekplan en elke verruiming is steeds het resultaat van een grondige analyse en monitoring. Dit betekent ook dat de verdere versoepeling van de bezoekregeling van huis tot huis kan verschillen. Ieder huis binnen Vulpia evolueert op haar eigen tempo naar bezoeken die op een fijne, warme en veilige manier kunnen verlopen. Niet enkel het aantal bezoeken en bezoekers per week werd verhoogd, vanaf nu dient elk huis zorgvuldig te beslissen of het al dan niet verantwoord is om onderstaande extra mogelijkheden ook aan te bieden (steeds in lijn met de richtlijnen van de overheid):

– Bezoek aan bewoners met dementie
– Bezoek uitbreiden naar locatie binnen en/of buiten
– Bezoek in specifieke ruimten met meer privacy
– Wandelen in de tuin
– Openstellen van de cafetaria
– Bezoek aan familie extern

Uiteraard willen we dat bezoek op de kamer kan, maar enkel wanneer we zeker zijn dat de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van onze bewoners gegarandeerd is. Dit blijft uiteraard onze grootste prioriteit. We vragen veel van u, als familielid, dat beseffen we en bedanken u opnieuw voor uw begrip en geduld voor onze omzichtige aanpak.

Facebook