Nieuws

17 juni 20

Verruiming van de bezoekregeling in onze huizen

De versoepeling van de bezoekregeling in onze huizen verloopt zoals we voorzien hebben. Uiteraard zullen sommingen onder u de mogelijkheden tijdens een bezoek graag sneller zien evolueren. Anderen zijn dan weer opgelucht en tevreden over onze aanpak. Het stap voor stap verruimen van de bezoekregeling is een zeer bewuste aanpak. De veiligheid van onze bewoners […]

10 juni 20

Gefaseerde invoering bezoekregeling 10 juni in onze woonzorgcentra

De taskforce heeft onlangs beslist dat de richtlijnen betreffende de bezoekregeling versoepeld mogen worden. Vanaf woensdag 10 juni is een verdere versoepeling van de bezoekregeling in onze woonzorgcentra mogelijk. Een belangrijke stap voor onze bewoners en familie. Vulpia heeft beslist om de bezoekregeling stap-voor-stap te laten verlopen en kiest er in eerste instantie voor om […]

08 mei 20

VULPIA BEREIDT ZICH VOOR OP BEZOEKREGELING VANAF 18 MEI

De Vlaamse Taskforce Zorg keurde recent de richtlijnen goed die, ten vroegste, vanaf 18 mei opnieuw bezoek mogelijk maken in onze woonzorgcentra. Gezien de situatie in onze huizen gunstig evolueert, heeft Vulpia beslist om deze richtlijnen te volgen. Eindelijk wat positief nieuws! We treffen momenteel de nodige maatregelen om de bezoeken op een veilige en […]

16 april 20

Vulpia bevestigt huidig bezoekersverbod en vraagt uitstel van de maatregel

De nationale veiligheidsraad besliste gisteren dat, onder strikte voorwaarden, bewoners van woonzorgcentra bezoek mogen ontvangen. Vulpia heeft beslist om deze maatregel op dit momentniet te volgen en vraagt uitstel van deze maatregel. De voorbije weken hebben we werkelijk alles in het werk gesteld om onze bewoners te beschermen en zo een verdere verspreiding van het virus […]

15 april 20

Testing in onze woonzorgcentra

De overheid heeft recent beslist dat alle bewoners en verzorgers in woonzorgcentra getest zullen worden op COVID/19. Er zullen geleidelijk aan een groeiend aantal testkits ter beschikking zijn en deze worden in de komende dagen en weken verdeeld over de woonzorgcentra. Wanneer de testkits exact in al onze huizen ter beschikking zullen zijn, weten we op dit […]

09 april 20

Corona update: testing woonzorgcentra

De overheid heeft beslist om, zeer terecht, meer aandacht te besteden aan het testen van COVID-19 in de woonzorgcentra.  Deze testen moeten een duidelijker beeld scheppen van de verspreiding van het virus zodat er gerichte maatregelen kunnen genomen worden. Op dit moment is er reeds testcapaciteit voorzien, maar deze is echter beperkt. De maatregel die nu […]

12 maart 20

Corona: Vulpia’s plan van aanpak

Vulpia neemt  uiteraard de door de overheid uitgevaardigde maatregelen ter harte. We doen er dan ook alles aan om de verdere verspreiding van het corona / covid-19 virus te voorkomen.  Zorg komt niet in gedrang Dat de afgekondigde maatregelen en aanbevelingen van de overheid rigoureus in acht worden genomen daar mag u zeker van zijn. […]

03 maart 20

Communicatie coronavirus

Het Coronavirus (COVID-2019) heeft zich verspreid in verschillende Europese landen en nu ook in ons land. Dit was verwacht en onvermijdelijk. Er is echter geen reden tot ongerustheid. Wat kunt u zelf doen ? Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:  Was uw handen regelmatig […]

27 februari 20

Bij Vulpia staat de bewoner centraal!

Tijdens het laatste HFDV-congres in december, dat in het teken stond van ‘De patiënt 3.0’, kwamen heel wat boeiende thema’s en sprekers aan bod. HFDV staat voor Hoofden Facilitaire Diensten Verzorgingsinstellingen en deze doelgroep stond dan ook centraal. Tijdens het congres was er ook een plekje voorzien voor Jan De Boeck. Jan is al een […]

09 januari 20

Vulpia komt mee op tegen kanker

Een initiatief als Kom op tegen Kanker kunnen we bij Vulpia niet aan ons voorbij laten gaan. Logisch, dat we deze organisatie mee ondersteunen en er ons (kleine) steentje toe bijdragen. Kanker heeft immers een enorme impact en we worden er allemaal geregeld wel eens mee geconfronteerd.  Met Vulpia nemen we dit jaar deel aan […]

Facebook