Nieuwe richtlijnen bezoekregeling vanaf 7/9

04 september 20

De VlaamseTaskforce COVID-19 besliste op 3 september dat de algemene richtlijn over de bezoekregeling in woonzorgcentra en assistentiewoningen vanaf 7 september aangepast wordt.

Ons huidig beleid, gestoeld op een evenwicht tussen welzijn en veiligheid, volgt al in grote lijnen de nieuwe richtlijnen. Daar waar er aanpassingen worden gevraagd aan ons huidig beleid, zullen we deze ook toepassen.

We zetten nog even op de belangrijkste nieuwe richtlijnen mét voorwaarden op een rijtje die we geleidelijk zullen uitrollen in onze huizen en dit vanaf 7 september.

Wat is nieuw?

  • Bezoek zal mogelijk zijn met meerdere personen, op meerdere momenten in de week
  • Tijdens het bezoek kan, mag en zal er (naar alle waarschijnlijkheid), bubbelgewijs gekoesterd/geknuffeld worden
  • Naast alle andere bezoekmogelijkheden, is  kamerbezoek een extra optie. (wij blijven – voor zover mogelijk – bezoeken in open lucht aanbevelen)

Wat zijn de voorwaarden?

  • Er is geen besmetting in het huis
  • De basisprincipes worden gerespecteerd:
  • U registreert zich
  • U desinfecteert uw handen
  • U draagt steeds een mondneusmasker
  • U tekent een verklaring op eer

Tuurlijk willen we dat dit mogelijk wordt gemaakt voor onze bewoners en familieleden. En tegelijkertijd zijn we ook een beetje bang voor mogelijke gevolgen. Dus blijven we toch ook voorzichtig.  Sta ons dus toe om iedereen nog eens te wijzen op  het  gebruik van gezond verstand en een sterke zin voor verantwoordelijkheid.

Ons basisprincipe voor deze regeling is eenvoudig : Kom met uw hart op bezoek en koester met uw hoofd.

Wat in geval van besmetting (in huis)?

Is er binnen de gemeente een verhoogde drempelwaarde  of een besmetting, een uitbraak of een vermoeden van besmetting binnen het huis;  dan is en blijft onze eerste prioriteit de gezondheid van onze bewoners en kan de bezoekregeling aangepast worden. We zullen bezoek toelaten, echter wel onder bepaalde voorwaarden. Deze zullen snel en transparant gecommuniceerd worden aan alle betrokkenen.

Wenst u meer informatie over de bezoekregeling van één van onze huizen, dan kunt u steeds bij hen terecht.

Facebook