ESF PROJECT– Duurzaam Loopbaanbeleid

19 juni 18

Z O R G zonder zorgen voor jezelf – Zelf Ontwikkelen, Realiseren en Groeien

Vulpia wil met het ESF project inzetten op het afstemmen van het HR beleid en de HR tools op een duurzame loopbaan binnen de organisatie, zodat medewerkers in steeds langer wordende loopbanen met de noodzakelijke competenties, gelukkig en gezond aan de slag kunnen gaan en blijven binnen de organisaties. We willen dat medewerkers in elke fase van hun loopbaan mogelijkheden en nodige ondersteuning krijgen om hun loopbaanpad vorm te geven in lijn met hun ambities en talenten.

Dit project is tot stand gekomen met de financiële steun vanuit ESF, Vlaanderen en Europa.