de tweede golf

03 augustus 20

De zeer recente verscherping van de maatregelen door de verschillende overheden om het CORONA-virus onder de knie te krijgen, wordt in de huizen van Vulpia uiteraard strikt opgevolgd. De lokale opflakkeringen hebben echter tot gevolg dat de situatie in elke huis van Vulpia anders is en kan zijn.

Wat is de huidige situatie  en welke maatregelen dienen nauwgezet opgevolgd te worden :

 • Het crisismanagementteam van elk huis monitort, in samenspraak met de coördinerende en raadgevende arts en centraal crisismanagementteam , continue de lokale situatie en staat daarbij in contact met de lokale overheden.
 • Bezoek vindt bij voorkeur (en indien mogelijk) plaats in open lucht of specifieke ruimten.
 • We zien er nauwgezet op toe dat de volgende maatregelen door bezoekers gevolgd worden :
  •  het dragen van een mondneusmasker voor alle bezoekers
  • respecteren van de 1,5 meter onderlinge afstand binnen de eigen sociale bubbel.
  • Nauw contact zoals handen geven, kussen of knuffelen is bij bezoek is voorlopig niet meer toegelaten.
 • Onze teststrategie is gericht op preventie : bij elke opname, heropname en vermoeden van besmetting (bewoner, medewerker) wordt er getest.
 • De gegevens van elke bezoeker worden systematisch genoteerd; contract tracing doen we al van bij het begin van de crisis.
 • Elk huis informeert en communiceert systematisch onze bewoners en familie over elke maatregel of wijziging van de situatie.

Een belangrijke les uit de eerste golf CORONA, is dat zowel veiligheid als welzijn even belangrijk zijn en daar doen we alles voor. We blijven trouw aan de krijtlijnen van ons beleid in deze crisis : stipte opvolging van de richtlijnen, continue monitoring van de situatie in elk huis, zeer sterke focus op het welzijn van onze bewoners en een goede communicatie naar direct betrokkenen.  

Want één ding is zeker : het CORONA virus viert geen vakantie : we blijven dus voortdurend zeer alert en drukken de bezoekers van onze huizen op het hart om alle richtlijnen nauwgezet te volgen. Zo kunnen wij alles in het werk blijven stellen om bezoek te laten doorgaan in onze huizen.

Facebook