Corona : Wat als er een tweede golf komt?

22 juli 20

De voorbije maanden waren voor velen van onze bewoners, familie, personeelsleden een rollercoaster van emoties. Ze hebben een zeer intense periode achter de rug en nog steeds is Corona een dagdagelijkse realiteit. En nu is het erg waarschijnlijk dat er een tweede golf Corona aankomt.

Als netwerk van 41 woon- en zorghuizen heeft Vulpia steeds bewust gekozen voor een zeer voorzichtige én stapsgewijze aanpak in de versoepeling van de bezoekersregeling. Elk woon- en zorghuis heeft haar gedetailleerd actieplan, geënt op haar situatie. Dit steeds met slechts 1 doel: het welzijn en de gezondheid van onze bewoners bewaken en verzekeren.

Het is gebleken dat deze aanpak van CORONA essentieel is in de beheersing van deze crisis. Het voortdurend monitoren van de situatie in elk woon- en zorghuis, het bijsturen daar waar nodig, is ons inziens een zeer belangrijke les die we hebben getrokken. En deze aanpak zetten we ook voort in geval van een tweede golf.

Tweede golf

De lessen die we hebben getrokken uit de “eerste golf” Corona stellen ons vandaag in staat om voorbereid te zijn op wat eventueel komen gaat :

  • Actieplan en draaiboek tweede golf Corona
  • Een op maat van elk huis uitgewerkte bezoekersregeling waarbij het belang van de bewoner/familie primeert en om zo maximaal het risico op besmettingen te vermijden
  • Voldoende en correct beschermingsmateriaal in elk woon- en zorghuis van Vulpia
  • Constante monitoring van de situatie in elk huis, uitgewerkte teststrategie
  • Bevestigen en versterken van de lokale aanpak : elk woon- en zorghuis zal steeds haar eigen plan van aanpak hebben en dit steeds open en transparant communiceren naar alle stakeholders.
  • Focus op proactief handelen: we respecteren uiteraard de richtlijnen van de overheid en nemen tegelijk meer pro-actief  beslissingen op basis van wat er voor onze bewoners belangrijk is (zo zijn mondmaskers reeds van bij het begin van de bezoekregeling verplicht in elk huis van Vulpia) en wat we hebben geleerd uit de voorbije periode
  • Verder inzetten op educatie en opleiding van onze medewerkers

Een algemene lockdown in onze woon- en zorghuizen is dus momenteel niet aan de orde. Wel kan het zijn dat bezoekregelingen worden aangepast of teruggeschroefd.  Een dagdagelijkse evaluatie van de situatie in elk huis zal bepalen welke maatregelen dienen genomen te worden om de gezondheid en het welzijn van onze bewoners veilig te stellen. Dit zal uiteraard steeds gepaard gaan met een goede communicatie.

Tot slot willen we zeker nog eens onze medewerkers een hart onder de riem steken. Ze zijn én blijven onze zorghelden en ze namen en nemen ten volle hun verantwoordelijkheid, elke dag opnieuw.

Facebook