Bezoekregeling

28 augustus 20

Corona weegt op ieder van ons: bewoner, medewerker, familielid. Het is een voortdurend zoeken naar een balans tussen ons hart en ons verstand, tussen welzijn en gezondheid.

Van bij het begin van deze crisis hebben we alles in het werk gesteld om dit moeilijke evenwicht tussen veiligheid en leefbaarheid te bewaren én te bewaken. Het stipt opvolgen van de richtlijnen van de overheid is nu eenmaal geen keuze en dit doen we steeds nauwgezet. Tegelijkertijd zoeken we voortdurend, samen met bewoners en familie, naar regelingen om bezoek toe te laten.

Momenteel laat Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) de Taskforce COVID-19 Zorg de bezoekregelingen in de woonzorgcentra in Vlaanderen evalueren. Er is nog geen beslissing genomen om hier eventueel aanpassingen in door te voeren. Wanneer hier meer informatie over beschikbaar is, zullen we hier als Vulpia gepast op reageren.

 Algemeen Vulpia beleid betreffende de bezoekregeling in tijden van  Corona

De maatregelen om het coronavirus te beheren, worden regelmatig bijgestuurd. Dat betekent ook dat hetgeen wat we vandaag moeten en kunnen doen, morgen misschien anders is.

We zetten nog even de belangrijkste krijtlijnen van ons beleid op het vlak van de bezoekregeling van Vulpia op een rijtje:

1. In onze huizen is er geen algemeen bezoekverbod.

  • De bezoekregeling die we toepassen, volgt de verstrengde maatregelen van het VAZG naar aanleiding van COVID-19 opflakkeringen (aangepast op 20/08). Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan een bezoekverbod geldig zijn, maar dan beperkt in duur.
  • We trachten de bezoekregeling zo creatief en menselijk mogelijk in te vullen, met als leidraad “Openheid”.
  • Fysieke bezoeken in combinatie met beeldbellen, raambezoeken, wandelingen en andere creatieve regelingen werden en worden de voorbije maanden uitgewerkt door onze huizen. Alles om de mogelijkheid tot bezoek te behouden..
  • Bezoekregeling is niet synoniem aan kamerbezoek. Dit wordt door de overheid trouwens momenteel zeer sterk afgeraden, en kan enkel in zeer uitzonderlijke, individuele situaties mogelijk zijn (meer informatie hierover vindt op de website van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid).

2. Elk huis heeft haar eigen bezoekregeling en deze is het resultaat van een evenwichtsoefening tussen hart (leefbaarheid) en hoofd (veiligheid, bescherming). Ze is volledig geënt op de situatie van dat huis op dat moment en dit binnen haar lokale omgeving.

3.  Veiligheid en welzijn zijn even belangrijk.

  • Activiteiten voor onze bewoners in onze huizen blijven doorgaan.

4.  We volgen steeds nauwgezet de richtlijnen van de verschillende overheden.

  • Een lokale uitbraak betekent dat de richtlijnen van de lokale overheid worden gevolgd en dat mogelijkerwijze de bezoekregeling van dit huis wordt aangepast.
  • Quarantaine wordt zeer omzichtig toegepast en zal enkel gebeuren wanneer de omstandigheden ons daartoe verplichten.

5. Open communicatie

We kunnen niet genoeg benadrukken dat we steeds de ruimte en vrijheid opzoeken om naar onze bewoners én familieleden te luisteren. Wenst u meer informatie over de bezoekregeling van één van onze huizen, dan kunt u steeds bij hen terecht.

Facebook