Algemene voorwaarden

Algemeen

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van deze website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Als je niet met deze voorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van Vulpia. Alle informatie en materialen op www.vulpia.be zijn voor algemene informatieve doeleinden. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Vulpia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van haar website of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar je op of via deze website wordt verwezen.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

Vulpia levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Vulpia de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De website www.vulpia.be kan links bevatten naar websites die niet worden beheerd door Vulpia. Vulpia biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de gebruiker. Vulpia is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Copyrights

Vulpia behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.vulpia.be. Bepaalde software-toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd, worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van Vulpia of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vulpia een kopie van (een gedeelte van) deze website en/of de daarop geplaatste merken (logo), te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, dan wel naar deze website te linken, zonder de toestemming van Vulpia. Vulpia behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

Cookiebeleid Vulpia

Deze website maakt gebruik van verschillende types cookies. Hieronder vind je een overzicht per type.

Noodzakelijke functionele cookies die er technisch voor zorgen dat de website goed werkt.

  • Analyse-performantie cookies waarmee Vulpia kan meten hoe de website wordt gebruikt.
  • Socialmedia-cookies om de inhoud van onze website te delen via sociale media.
  • Overige cookies die niet onder de vorige categorieën vallen maar die wel kunnen worden ingeschakeld om het gebruik van onze website te analyseren.
  • Vulpia maakt gebruik van derdepartijcookies waardoor het kan zijn dat je aangepaste advertenties te zien krijgt. Met aangepaste advertenties bedoelen we advertenties die bv. afgestemd zijn op je geslacht, leeftijd en/of regio. Vulpia beschikt niet over je identiteitsgegevens.
  • Overige cookies die niet onder de vorige categorieën vallen, maar waarmee een analyse van je gebruik van de website gepaard kan gaan.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle Vulpia onlinediensten, zijnde de websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Vulpia aanbiedt en die toegang geven tot Vulpia content.

Vulpia kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving.

Op sommige Vulpia onlinediensten biedt Vulpia je de mogelijkheid om het gebruik van cookies aan te passen per type cookie. Dit doe je door in het menu ‘Cookie-instellingen’ je keuzes aan te vinken. Om de nieuwe instellingen op te slaan, klik je op de knop ‘Opslaan’. De volgende keer dat je de betreffende onlinedienst bezoekt, zijn de nieuwe cookie-instellingen van toepassing.

Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren of beheren. Je kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen.